Prosument. Osoba lub firma produkująca i konsumująca jednocześnie energię elektryczną. Do 31 marca br można było przyłączyć przydomową instalację fotowoltaiczną na zasadach prosumenckich. Podczas produkcji można zużywać energię wyprodukowaną w instalacji PV na potrzeby gospodarstwa domowego a ewentualne nadwyżki odbiera od nas OSE i możemy pobrać je w ilości pomiejszonej o 20 lub 30 procent zależnie od tego czy jesteśmy prosumentem prywatnym czy rolnikiem w czasie większego zapotrzebowania naszego gospodarstwa na energię elektryczną przy zmniejszonej lub wstrzymanej produkcji energii z naszej mikroinstalacji.