Odnawialne źródła energii.  - źródła energii z których możemy korzystać a ich brak sam się odnawia. Takimi źródłami energii są: Energia ze słońca, energia z wiatru lub pływów wód np rzek, pływów mórz i oceanów. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy również energię wytworzoną z odpadów w produkcji rolniczej zarówno zwierzęcej jak i roślinnej oraz z produkcji przemysłowej. Są to między innymi: biogazy, biopaliwa, biomasy, trociny. Do energii odnawialnej również zaliczamy ciepło z ziemi, powietrza i wody są to: geotermia, aerotermia i hydrotermia.